Prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku w transporcie to gwarancja dostarczenia towarów w idealnym stanie, a także w zaplanowanym wcześniej terminie

2019-09-14

Jak odpowiednio zabezpieczyć ładunek podczas transportu? Maksymalna wysokość ładunku wraz z pojazdem nie może przekroczyć. Szalenie istotnym elementem podczas każdego przewozu ładunku jest jego odpowiednie zabezpieczenie. Jednak, co w przypadku, gdy mimo wszelkich starań podczas przewozu dojdzie do uszkodzenia przewożonego towaru? Prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku w transporcie to gwarancja dostarczenia towarów w idealnym stanie, a także w zaplanowanym wcześniej terminie. Zabezpieczenie ładunków podczas transportu drogowego, realizowane jest przy pomocy specjalnie przeznaczonych do tego elementów i urządzeń. Podsumowując – siatki transportowe to skuteczne i niedrogie zabezpieczenie przewożonego ładunku. Inny pogląd głosi, że przewoźnik może odmówić dokonania przewozu w takiej sytuacji, zwłaszcza, gdy grozi to powstaniem szkody podczas transportu towaru. Dlatego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ładunku odpowiedzialność leży po stronie przewoźnika. Ponieważ z oświadczenia kierowcy wynikało, że w czasie transportu nie powstały żadne okoliczności, z którymi można wiązać powstanie szkody. W przypadku ładunków całopojazdowych przewoźnik dobiera odpowiedni środek transportu z właściwym wyposażeniem. Dlaczego zabezpieczenie ładunku podczas transportu jest tak ważne? Przed rozpoczęciem ładowania towaru powinno się upewnić czy zarówno pojazd, jak i platforma załadunkowa oraz inne urządzenia, które zostaną użyte do mocowania ładunku są w pełni sprawne. Podczas załadunku, przewoźnik nie jest chroniony żadną klauzulą ubezpieczeniową. Przepisy ustawy Prawa przewozowego nie odnoszą się do czynności związanych z rozmieszczeniem ładunku na środku transportu. Przyjmuje się jednak, że w związku z tym, że przewoźnik sprawuje pieczę nad towarem podczas realizacji zlecenia, zobowiązany jest on także do zabezpieczenia załadunku. Foliowanie palet z �adunkiem z pap� uzna� s�d rejonowy za niewystarczaj�ce, �eby zapewni� odpowiedni� wytrzyma�o�� opakowania zbiorczego podczas transportu. Masa transportu musi zatem zgadzać się z ustaleniami dotyczącymi wybranej trasy. Korzystając ze sprawdzonej wiedzy specjalistów, warto przed rozpoczęciem załadunku towarów przeznaczonych do transportu zapoznać się z poszczególnymi metodami ich zabezpieczania. W transporcie towarów niezwykle istotną rolę odgrywa odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Dodatkowo obok wspomnianych czynności istnieją również czynności związane z rozmieszczeniem towaru na środku transportu oraz jego zabezpieczeniem.